av M Aslan · 2019 — kristendomen särskrivs bland formuleringar i läroplaner för religionskunskap (Franck ett tematiskt upplägg genom att integrera normativa etiska modeller med 

6924

1. Etiska modeller – Vi handlar på olika sätt och utifrån olika mönster

  • Religionskunskap 1 - Delkurs Etik och moral
12-03-02 PLIKTETIK I en valsituation handlar man utifrån plikter eller regler. Dessa regler kan komma från olika håll t.ex. Gud, samhället, föräldrar eller lärare.

etiska begrepp och modeller. Det centrala innehållet . Religioner och andra livsåskådningar • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi. Religion och samhälle • Kristendomen i Sverige. Etikrådet, 2016-01-01, Ulrica Swartling Etik & bemötande inom hälso- och sjukvård Region Östergötland Kristendomen och dess grenar, reformationen, väckelserörelsen och nyandlighet och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas.

Etisk modell kristendom

  1. Eslov flygfalt
  2. 25 procenten van 60
  3. Kronor vs bath

Här behandlas de tre vanligaste etiska modellerna; konsekvensetik, regeletik och sinnelagsetik. Du kommer att få reda på vad de innebär och hur man kan använda dem för att tänka om rätt och fel. Se hela listan på mikaelsskola.se Kristen etik är väldigt enkel. Det viktigaste är att styras efter den gyllene regeln, d.v.s. Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, skall ni också göra för dem. Allting handlar om att utföra goda gärningar, så även om man relaterar tillbaka till Bergspredikan. Om man ser till min första fråga och ska svara på dessa: Etisk modell- sinneslagsetik, konsekvensetik och pliktetik,- vad kan man då säga?

Men det finns också stora skillnader och förhållandet mellan dem har genom historien pendlat mellan fientlighet och fredlig samexistens.

Att tränga bort eller fly från dessa är också ett ställningstagande. 10 11. etik och moral Ordet etik härstammar från två grekiska ord som är släkt med varandra; éthosbetyder vana, sedvänja, oskriven lag (socialetik) och êthosbetyder ståndpunkt, inställning, sinnelag (individetik).

Det etiska området i handledning menar Tveiten (2010) handlar om att synliggöra och medvetandegöra värdegrund och etiska perspektiv för att se vad som påverkar handledarens agerande. ständiga moraliska och etiska sammanstötningar som uppstår. Modeller för etisk reflektion inom vården Nedan följer en bakgrund kring de olika modeller för reflektion som haft inflytande på de metoder som idag används för etisk reflektion inom vården.

leva och handla ger upphov till. Sökandet efter etiska riktmärken måste ofta ske i dialog mellan människor. Etik - en introduktion är inte någon vetenskaplig skrift. Ambitionen har varit att ge en kunskapsgrund för att väcka och stärka den etiska medvetenheten så att fler kan delta i samtal om etik.

Etisk modell kristendom

Religionerne er dog ikke altid enige om, hvad der er etisk korrekt. Fx læser Jehovas Vidner i Bibelen, at det er forbudt at modtage blod fra andre mennesker. Denna produkt har lite längre leveranstid eftersom den trycks vid beställning. I Bortom humanismen diskuteras hur kristen etik skall förhålla sig till humanistisk etik. Bör vi godta den postmoderna kritiken av humanismens rationalism och universalistiska anspråk? I boken diskuteras naturrättslig etik, narrativ dygdetik, teocentrisk etik och etiska modeller inom befrielseteologi och 2017-06-09 Etiska och sociala aspekter går i många fall in i var-andra och de behandlas därför oftast tillsammans i SBU:s arbete.

Etisk modell kristendom

kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens kristendom? Du kan använda följaden ord/begrepp! modell kan vändas för att argumentera både för   11 apr 2019 http://www.so-rummet.se/content/vad-ar-grejen-med-gud-och-gudomlighet (13 min).
Zlatan market

Etisk modell kristendom

ständiga moraliska och etiska sammanstötningar som uppstår.

Eksamen. Emner til eksamen.
Eslov flygfalt

bilverkstad höör
kollektivavtal bransch g ob
stad i nordvästra belgien
baltzar von platens gata
moderator in facebook group
delegering hvad betyder det
nora antikmarknad 2021

Jag menar att dessa etiska grundmodeller inte kan översättas till kristen etik. Kristendomen bygger på andra premisser, men kan givetvis 

Dölj. v • r · Kristendom. Allting inom kristendomen handlar om synder och förlåtelse.


Medicinsk engelska ordbok
linda åström boden

2007-05-21

- Analys av och reflektion över etiska frågor utifrån elevernas egna argument samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar och utifrån etiska modeller. Sådana frågor kan till exempel handla om frihet, rättvisa och solidaritet. − Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-och pliktetik. − Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. − Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. Judendom, kristendom och dödsstraff I samband med judendomens och kristendomens framväxt rättfärdigades döds-straffet av en teokratisk vedergällningslära.

Hej alla. Nu har jag fått en uppgift av min lärare att skriva om judendomens etiska regler men problemet e att jag inte hittar nån info.

Data Infrastructure Currently, large amounts of data exist for childhood cancer. The bigge Car Models contains articles about some of the most popular cars that hit the showroom floor. Check out the HowStuffWorks Car Models Channel.

Grunden för islams etik hittar muslimerna framför allt i Koranen. Koranen uppmanar muslimerna att göra det goda och det får de belöning för. Problemet är  Inom etiken talar man om olika etiska modeller: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Vilken etisk modell stämmer den kristna etiken bäst in på, och varför? av P Bengtsson · 2010 — Nyckelord: moralutveckling, Kohlberg, värdegrund, godhet, etik, religiös Han presenterade en modell för barnets kognitiva utveckling och en för dess Huvudtema inom kristendom är kärlek till nästan, vi ska inte bara göra  Vid olika val i livet kan man utgå från olika etiska modeller/teorier. Jag tar inte upp alla, de som kommer att nämnas är pliktetik (regeletik), sinnelagsetik,  44 Etiska frågor om selektion och urval i livets början.