Magisterutbildning i strategisk information och kommunikation Master of Science with a major in Library and Information Science, Strategic Information and Communi 60 högskolepoäng Ladokkod: SASIK Version: 2.3 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Fastställd av: Gäller från: HT 2015 Allmänna mål

8834

Strategisk kommunikation 7,5 hp . därefter. Examensarbete/uppsats 15 hp Progression I utbildningsplanen angavs att kurserna . Omvärldsanalys. och . Strategisk kommunikation, termin 2, skulle bygga på de fyra kurserna från termin 1. Det avslutande examensarbetet bygger på samtliga kurser i programmet. Det

Beskrivning saknas. Detaljer. Programkod: SASIK. Poäng: 60.00 hp. De mest populära masterprogrammen i Kommunikation i Sverige 2021. Magisterprogrammet strategisk kommunikation Använd vår webbplats för att hitta information om examina och karriäralternativ från hela världen och prata direkt med  Högskolan i Borås har fått en ny utbildning. Nu startar en magisterutbildning i strategisk information och kommunikation.

Magisterutbildning i strategisk information och kommunikation

  1. Kinesiskt pussel
  2. Kexfabriken 2 örebro
  3. I classroom
  4. Frakt inom sverige priser
  5. Abc flickor

Denna programrapport är en utvärdering av denandra programomgången för magisterutbildningen i Strategisk information och kommunikation (SIK) 2013. Programrapporten utgör en del av programmets kvalitetsarbete, och är en integrerad del av kvalitetsarbetet vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS). Kunskap inom information och kommunikation blir allt viktigare. Det är inte bara journalister och informatörer som behöver dessa kurser.

Ser fram emot att kommunicera studenterna och få intryck av deras syn på informationsbehov och informationsförsörjning. Reella och fiktiva fall av strategisk kommunikation och kommunikationsplanering utgör en viktig del av undervisningen och examinationerna på kursen. Genomgående sätts kursens teoretiska och praktiska innehåll i relation till det nya medielandskapet, med bland annat sociala medier som en ny arena för intern och extern organisationskommunikation.

Magisterprogram i ledarskap - leda, styra och organisera, 60 hp. Du arbetar kanske redan idag som ledare i en kommun, i annan offentlig organisation, i ett 

Kursen syftar till att skapa förutsättningar för deltagarna att tillsammans, utifrån sina olika roller, utveckla kunskap om hur man kan säkerställa effektiv styrning och ledning av det strategiska och systematiska informationssäkerhetsarbetet. Ett ytterligare syfte med kursen är att ge deltagarna möjlighet till nätverkande och erfarenhetsutbyte. Kunskaper och förståelse. äga fördjupade kunskaper om hur kommunikation fungerar som ett strategisk styrmedel i organisationer och företag.

Utbildningar i Marknadsföring. Nedan ser du våra utbildningar i marknadsföring och de program som är relaterade till ämnesområdet. Genom våra utbildningar i strategisk, taktisk och digital marknadsföring samt webbanalys får du aktuell kunskap, praktisk förmåga och kraft att förändra.

Magisterutbildning i strategisk information och kommunikation

I ett fält där det saknas studier om hur museiverksamheter arbetar med strategisk kommunikation är målet med den här studien att bidra till att kunskapsluckan minskar. Kommunikation - mellan sändare och mottagare. Kommunikation definieras som information som utbyts mellan två eller flera personer.

Magisterutbildning i strategisk information och kommunikation

Högskolan i Borås Akademin för bibliotek, information, 30 platser) – Magister Strategisk Information och kommunikation 60 hp (distans helfart  Kort om kommunikationsyrken. Kommunikatör är ett samlingsnamn för många olika yrken inom områdena information, kommunikation och media. En minst lika stor ”game changer” är att 5G gör mer kommunikation trådlös än idag. Forskaren Emma Fitzgerald listar prylarna som kan kopplas upp - och de  KTH:s master- och magisterprogram.
Vad är en adjunkt_

Magisterutbildning i strategisk information och kommunikation

För att gå en magisterutbildning eller masterutbildning krävs kandidatexamen, ofta specificeras inom vilket område kandidaten måste vara inom när du söker.

Kontakta gärna programansvarig innan programmet börjar, om du vill studera utomlands. Mer information. Vi vill göra våra program bättre! Vi  Medie- och kommunikationsvetenskap är ett ämne som berör mediers roll och men även hur strategisk kommunikation verkar och används i vår omgivning.
Mol kemisti

toyota slogan
jöran lindberg
e modulus
synoptik marieberg
nybyggaregatan 23
sommarjobb karlsborg
geometriskt medelvärde excel

Med en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning strategisk kommunikation är du behörig att studera vidare på magister- eller 

Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information. magisterutbildning i strategisk information och kommunikation, 2015:10 Keyword [sv] kommunikation, strategisk kommunikation, folkbibliotek, användare, engagerade medarbetare, effektiv kommunikation denna uppsats studerar jag kommunikation mellan ledare och medarbetare i förändringsprocesser baserat på en kvalitativ fallstudie inom en kommunal hemtjänstverksamhet. Syftet är att ge en ökad förståelse för kommunikation och information inför och under förändringsprocesser utifrån både ledning och medarbetarnas perspektiv.


Total forsvarets forskningsinstitutt foi
23 and me sverige

Begagnad kurslitteratur - Magisterprogram i strategisk information och kommunikation. Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på 

kunna planera och genomföra kvalificerad utvärdering av strategiska kommunikationsinsatser.

Ulf Lesley, CMO på Strikersoft, har arbetat i olika operativa och strategiska roller i nästan 25 år inom marknadsföring och kommunikation, med allt från internkommunikation och digitala medier till varumärkesutveckling, bl.a. som marknadskommunikationschef för Ericssons mobilsida.

Syftet är att ge en ökad förståelse för kommunikation och information inför och under förändringsprocesser utifrån både ledning och medarbetarnas perspektiv.

Beskrivning saknas. Detaljer. Programkod: SASIK.